Dir. 2011:119

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

framtidens stöd till konsumenter

Dir.

2011:119

(Ju 2011:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om hur

stödet till konsumenter bör organiseras och bedrivas för att bli

mer ändamålsenligt, effektivt och likvärdigt för alla

konsumenter i landet (dir. 2011:38). Enligt utredningens

direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 mars 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 30 juni 2012.

(Justitiedepartementet)