Dir. 2011:124

Tilläggsdirektiv till Ägarutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Ägarutredningen (Fi 2011:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 april 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda Regeringskansliets förvaltning av företag med statligt ägande (dir. 2011:33). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 13 januari 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 mars 2012.

(Finansdepartementet)