Dir. 2011:27

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av anställningsvillkor för myndighetschefer (Fi 2010:07)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av anställningsvillkor för myndighetschefer (Fi 2010:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 september 2010 kommittédirektiv om en översyn av anställningsvillkoren för chefer som leder myndigheter som lyder omedelbart under regeringen (dir. 2010:103). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 15 april 2011.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2011.

(Socialdepartementet)