Dir. 2011:62

Tilläggsdirektiv till Rovdjursutredningen (M 2010:02)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Rovdjursutredningen (M 2010:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Förkortad tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 10 juni 2010 kommittédirektiv om att utvärdera målen för rovdjursstammarnas utveckling (dir. 2010:65). Utredningstiden förkortas. Uppdraget ska i stället redovisas den 1 april 2012.

(Miljödepartementet)