Dir. 2012:101

Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 14 juli 2011 kommittédirektiv om att en parlamentarisk kommitté ska se över regler och villkor för fristående skolor m.m. (dir. 2011:68). Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 1 november 2012. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2013.

(Utbildningsdepartementet)