Dir. 2012:107

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken (Fi 2010:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv om bl.a. utvärdering av upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv (dir. 2010:86). Den 2 februari 2012 beslutade regeringen tilläggsdirektiv (dir. 2012:10), enligt vilka bl.a. utredningstiden förlängdes. Uppdraget skulle enligt tilläggsdirektiven redovisas senast den 1 december 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 5 mars 2013.

(Socialdepartementet)