Dir. 2012:119

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förändrad läkarutbildning (U 2011:10)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förändrad läkarutbildning (U 2011:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 20 oktober 2011 kommittédirektiv om en översyn av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen som sammantaget leder fram till läkarlegitimation (dir. 2011:96). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 december 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 mars 2013.

(Utbildningsdepartementet)