Dir. 2012:28

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av samhällets alarmeringstjänst

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av samhällets alarmeringstjänst

Beslut vid regeringssammanträde den 4 april 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 december 2011 kommittédirektiv om en översyn av samhällets alarmeringstjänst (dir. 2011:106). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 14 december 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2013.

(Försvarsdepartementet)