Dir. 2012:87

Tilläggsdirektiv till Barns säkerhet i förskolan (U 2012:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Barns säkerhet i förskolan (U 2012:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 april 2012 kommittédirektiv om barns säkerhet i förskolan (dir. 2012:36). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 januari 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 april 2013.

(Utbildningsdepartementet)