Dir. 2012:94

Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya kapitaltäckningsregler

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya kapitaltäckningsregler (Fi 2012:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 september 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 april 2012 kommittédirektiv om nya kapitaltäckningsregler (dir. 2012:34). Utredningen har tagit namnet Utredningen om nya kapitaltäckningsregler. Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 maj 2013.

(Finansdepartementet)