Dir. 2013:39

Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)

Beslut vid regeringssammanträde den 11 april 2013

Förlängd tid för uppdraget m.m.

Regeringen beslutade den 28 juni 2012 kommittédirektiv om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (dir. 2012:76). Utredningen har tagit namnet Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 30 september 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2013.

I utredningens uppdrag ingår bl.a. att på lämpligt sätt kommunicera med andra relevanta utredningar. I enlighet med detta ska utredningen också samråda med utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (dir. 2013:16).

(Justitiedepartementet)