Dir. 2013:69

Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 14 juli 2011 kommittédirektiv om att en parlamentarisk kommitté ska se över regler och villkor för fristående skolor m.m. (dir. 2011:68). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1 november 2012. Genom tilläggsdirektiv har utredningstiden förlängts, senast så att uppdraget i stället ska redovisas senast den 31 maj 2013 (dir. 2013:42).

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2013.

(Utbildningsdepartementet)