Dir. 2013:85

Tilläggsdirektiv till PSI-utredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till PSI-utredningen (S 2013:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 september 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 17 januari 2013 kommittédirektiv om bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (dir. 2013:2). Utredningen har antagit namnet PSI-utredningen. Uppdraget skulle redovisas senast den 30 oktober 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2014.

(Socialdepartementet)