Dir. 2013:89

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (Fi 20

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (Fi 2012:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 september 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 mars 2012 direktiv till en utredning med uppdrag att se över regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (dir. 2012:22). Enligt direktiven skulle utredningen redovisa uppdraget senast den 1 februari 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2014.

(Finansdepartementet)

Dir. 2013:89