Dir. 2013:90

Tilläggsdirektiv till Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning (Ju 2012:14)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning (Ju 2012:14)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 september 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 27 september 2012 kommittédirektiv om konsumentskydd vid finansiell rådgivning (dir. 2012:98). Utredningen har antagit namnet Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning.

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 november 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 januari 2014.

(Justitiedepartementet)