Dir. 2014:100

Tilläggsdirektiv till Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter (Fi 2014:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 januari 2014 kommittédirektiv om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter (dir. 2014:11). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redo- visas senast den 15 augusti 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2014.

(Finansdepartementet)