Dir. 2014:142

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 november 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 juni 2013 kommittédirektiv om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (dir. 2013:70). Utredningen har antagit namnet Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

Utredningen lämnade i maj 2014 delbetänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29).

Utredningen skulle ha redovisat uppdraget i övrigt senast den 24 juni 2015. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 december 2015.

(Justitiedepartementet)