Dir. 2014:148

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Krigsmaterielexportöversynskommittén,

KEX (UD 2012:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 2014

Förlängd tid för redovisning av uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juni 2012 kommittédirektiv om en

parlamentarisk kommitté för att utreda den framtida svenska

exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den (dir.

2012:50). Enligt direktiven skulle kommittén redovisa

uppdraget senast den 15 december 2014.

Tiden för att redovisa uppdraget förlängs nu. Uppdraget ska

i stället redovisas senast den 15 april 2015.

(Utrikesdepartementet)

Dir.

2014:148