Dir. 2014:78

Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014

Ändrad tid för redovisning

Regeringen beslutade den 26 april 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att presentera förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe (dir. 2012:35). Utredningen antog namnet Uppgiftslämnarutredningen. Uppgiftslämnarutredningen har genom tilläggsdirektiv (dir. 2013:111) bl.a. fått i uppdrag att senast den 2 juni 2014 lämna förslag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) på tidplan och frekvens för anslutning av myndigheter till systemet för företagens uppgiftslämnande.

Tidpunkten för när redovisningen av tidplan och frekvens för anslutning av myndigheter till systemet för företagens uppgiftslämnande ändras till den 30 juni 2014. I övrigt ska uppdraget redovisas i enlighet med vad som anges i tidigare direktiv.

(Näringsdepartementet)