Dir. 2014:89

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF (S 2013:13)

Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 augusti 2013 kommittédirektiv om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen, ISF (dir 2013:83). Utredaren skulle enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 18 juni 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 september 2014.

(Socialdepartementet)