Dir. 2014:94

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av lagstiftningen om handel med begagnade varor

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av lagstiftningen om handel med begagnade varor (N 2013:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 augusti 2013 kommittédirektiv om bland annat en översyn av lagstiftningen om handel med begagnade varor (dir. 2013:82). Enligt direktiven skulle utredaren redovisa uppdraget senast den 1 september 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2014.

(Näringsdepartementet)