Dir. 2015:11

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Bostadsplaneringskommittén

(N S 2013:12)

Beslut vid regeringssammanträde den 5 februari 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 augusti 2013 kommittédirektiv om

regional planering och bostadsförsörjning (dir. 2013:78). Enligt

kommitténs direktiv skulle uppdraget redovisas senast den

27 mars 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 15 juni 2015.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2015:11