Dir. 2016:101

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

utvärdering av Sveriges engagemang i

Afghanistan

(UD 2015:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 juli 2015 kommittédirektiv om

utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan (dir.

2015:79).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 28 februari 2017.

(Utrikesdepartementet)

Dir.

2016:101