Dir. 2016:17

Tilläggsdirektiv till utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

Bilaga till Protokoll nr IV 10 vid

regeringssammanträde den 3 mars 2016,

N2016/01834/SK

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (N 2015:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (dir. 2015:121). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2017.

(Näringsdepartementet)