Dir. 2016:30

Tilläggsdirektiv till Kommittén om insyn i finansiering av partier (Ju 2014:15)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén om insyn i finansiering av partier (Ju 2014:15)

Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 juni 2014 kommittédirektiv om ett utbyggt och förstärkt regelverk om insyn i partiers och valkandidaters finansiering (dir. 2014:90). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas slutligt senast den 30 april 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2016.

(Justitiedepartementet)