Dir. 2016:64

Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m.

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m. (S 2015:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 oktober 2015 kommittédirektiv om klassificering av nya psykoaktiva substanser (dir. 2015:102).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 januari 2017.

(Socialdepartementet)