Dir. 2017:10

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för hyresgäster (Ju 2015:09)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för hyresgäster (Ju 2015:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juli 2015 kommittédirektiv om stärkt ställning för hyresgäster (dir. 2015:83). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 februari 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 3 april 2017.

(Justitiedepartementet)