Dir. 2017:110

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

självkörande fordon på väg

(N2015:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 november 2015 kommittédirektiv

om att en särskild utredare ska analysera vilka regelförändringar

som behövs för en introduktion av förarstödjande teknik och

helt eller delvis självkörande fordon på väg (dir. 2015:114).

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast

den 28 november 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 1 mars 2018.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2017:110