Dir. 2017:135

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

genomförande av vissa sanktionsrättsliga

åtaganden mot terrorism och finansiering av

terrorism (UD 2015:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 september 2015 kommittédirektiv

om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot

terrorism och finansiering av terrorism (dir. 2015:91). Enligt

utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 3

november 2016. Regeringen beslutade den 3 november 2016 att

förlänga utredningstiden till den 31 december 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast

den 2 april 2018.

(Utrikesdepartementet)

Dir.

2017:135