Dir. 2017:40

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen, dir. 2017:40

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juni 2016 kommittédirektiv om utvärdering av bidragsbrottslagen (dir. 2016:61). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2018.

(Finansdepartementet)