Dir. 2018:113

Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett

effektivt offentligt främjande av utländska

investeringar (UD 2018:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 februari 2018 kommittédirektiv om

ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (dir.

2018:3). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas

senast den 31 december 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 30 april 2019.

(Utrikesdepartementet)

Dir.

2018:113