Dir. 2018:34

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

informationsskyldighet för skatterådgivare

(Fi 2017:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 6 april 2017 kommittédirektiv om

informationsskyldighet för skatterådgivare (dir 2017:38). Enligt

direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 oktober

2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 31 december 2018.

(Finansdepartementet)

Dir.

2018:34