Dir. 2018:87

Tilläggsdirektiv till Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13)

Beslut vid regeringssammanträde den 23 augusti 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 26 oktober 2017 kommittédirektiven Aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (dir. 2017:105). Utredningen överlämnade den 2 maj 2018 delbetänkandet Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan (SOU 2018:33). Enligt direktiven skulle uppdraget i övrigt redovisas senast den 26 oktober 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 27 december 2018.

(Justitiedepartementet)