Dir. 2019:16

Tilläggsdirektiv till Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Dir.

processrätt och stora brottmål

2019:16

(Ju 2016:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 april 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 april 2016 kommittédirektiv om en modern brottmålsprocess anpassad även för stora mål (dir. 2016:31).

Den 9 november 2017 beslutade regeringen tilläggsdirektiv (dir. 2017:109) till utredningen. Enligt de direktiven skulle utredaren lämna konkreta förslag på hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning kan effektiviseras och moderniseras med bevarade krav på rättssäkerhet. Utredaren skulle dessutom utreda behovet och lämpligheten av utökade skriftliga inslag i domstolens prövning av brottmål. Enligt tilläggsdirektiven skulle uppdraget redovisas senast den 9 maj 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 9 juli 2019.

(Justitiedepartementet)