Dir. 2019:59

Tilläggsdirektiv till Kommittén om grundlagsskadestånd (Ju 2018:09)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén om grundlagsskadestånd (Ju 2018:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 september 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter (dir. 2018:92). Enligt kommitténs direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 juli 2020.

(Justitiedepartementet)