Dir. 2019:99

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)

Dir. 2019:99

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08) Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (dir. 2018:102). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 september 2019. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 26 september 2019 utvidgades uppdraget och utredningstiden förlängdes till den 31 januari 2020 (dir. 2019:67).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2020.

(Utbildningsdepartementet)