Dir. 2020:103

Tilläggsdirektiv till Pliktmaterialutredningen (U 2019:03)

Dir. 2020:103

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Pliktmaterialutredningen (U 2019:03) Beslut vid regeringssammanträde den 8 oktober 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 14 november 2019 kommittédirektiv om en översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket (dir. 2019:84). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 december 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

(Utbildningsdepartementet)