Dir. 2020:63

Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen (M 2019:02)

Dir. 2020:63

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen (M 2019:02) Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2020.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 kommittédirektiv om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (dir. 2019:46). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 juli 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2020.

(Miljödepartementet)