Dir. 2020:90

Tilläggsdirektiv till Utredningen stärkt assistans (S 2020:01)

Dir. 2020:90

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen stärkt assistans (S 2020:01) Beslut vid regeringssammanträde den 3 september 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 januari 2020 kommittédirektiv om stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn (dir. 2020:3). Uppdraget skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 23 mars 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 24 maj 2021.

(Socialdepartementet)