Dir. 2020:96

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03)

Dir. 2020:96

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03) Beslut vid regeringssammanträde den 17 september 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 2 april 2020 kommittédirektiv om översyn av regelverket för rymdverksamhet (dir. 2020:34). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 juni 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 september 2021.

(Utbildningsdepartementet)