Dir. 2021:13

Tilläggsdirektiv till Gängbrottsutredningen (Ju 2020:15)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Gängbrottsutredningen (Ju 2020:15) Beslut vid regeringssammanträde den 25 februari 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 kommittédirektiv om straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk (dir. 2020:62). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 11 juni 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 11 augusti 2021.

(Justitiedepartementet)