Dir. 2021:32

Tilläggsdirektiv till utredningen En kommission för jämställda livsinkomster

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen En kommission för jämställda livsinkomster (A 2021:32) Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 kommittédirektiv om kommission för jämställda livsinkomster (dir. 2020:22). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas den 20 december 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 7 februari 2022.

(Arbetsmarknadsdepartementet)