Dir. 2021:54

Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES

Dir. 2021:54

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES (S 2020:10) Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juli 2020 kommittédirektiv om vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES (dir. 2020:80). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 september 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2021.

(Socialdepartementet)