Dir. 2022:12

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska (U 2021:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 15 april 2021 kommittédirektiv om översyn av kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen (dir. 2021:26). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 14 april 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 juni 2022.

(Utbildningsdepartementet)