Dir. 2022:14

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07)

Dir. 2022:14

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07) Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 kommittédirektiven Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter (dir. 2021:48). Utredningen har antagit namnet Utredningen om hantering och köp av vissa krediter. Uppdraget skulle redovisas senast den 1 september 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 november 2022.

(Justitiedepartementet)