Dir. 2022:143

Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES

Dir. 2022:143

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES (S 2020:10) Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juli 2020 kommittédirektiv om vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES (dir. 2020:80). Genom tilläggsdirektiv förlängdes utredningstiden och uppdraget utvidgades (dir. 2021:54, dir. 2021:91 och dir. 2022:83). Utredningen skulle redovisa uppdraget senast den 12 januari 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2023.

(Socialdepartementet)