Dir. 2022:135

Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Dir. 2022:135

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft (M 2022:03) Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2022

Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 7 april 2022 kommittédirektiv om stärkta incitament för kommuner att medverka till utbyggd vindkraft (dir. 2022:27).

Utredaren fick bland annat i uppdrag att lämna förslag för att ge kommunerna stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft. I det uppdraget ingår bland annat att bedöma om finansieringen av dessa förslag bör ske via statens budget eller från verksamhetsutövarna. Denna del av uppdraget ändras.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 31 mars 2023.

Uppdraget att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament

Uppdraget att bedöma om finansieringen av förslagen bör ske via statens budget eller från verksamhetsutövarna tas bort. Finansieringen ska ske från verksamhetsutövarna.

Utredaren ska därför

  • bedöma hur de förslag som lämnas i syfte att stärka kommunernas

incitament för utbyggd vindkraft ska finansieras av verksamhetsutövarna.

2 (2)

Redovisning av uppdraget

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 31 mars 2023.