Dir. 2022:39

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö

Dir. 2022:39

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö (A 2021:03) Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kommittédirektiv om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö (dir. 2021:44). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 17 juni 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 augusti 2022.

(Arbetsmarknadsdepartementet)