Dir. 2022:4

Tilläggsdirektiv till utredningen Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (U 2021:01)

Dir. 2022:4

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (U 2021:01) Beslut vid regeringssammanträde den 10 februari 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 april 2021 kommittédirektiv om att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (dir. 2021:23). Uppdraget skulle redovisas senast den 1 mars 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2022.

(Utbildningsdepartementet)