Dir. 2022:5

Tilläggsdirektiv till Granskningskommissionen avseende två konsulära ärenden (UD 2021:01)

Dir. 2022:5

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Granskningskommissionen avseende två konsulära ärenden (UD 2021:01) Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 10 juni 2021 kommittédirektiv om att ge en kommitté, i form av en kommission, i uppdrag att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai (dir. 2021:40). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 mars 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2022.

(Utrikesdepartementet)